Ceny

  • Pro každou zakázku kalkulujeme s odběratelem cenu dle ceníku služeb, přičemž konečná cena je  stanovena dohodou.
  • Poradenské služby jsou fakturovány hodinově.
  • Roční účetní závěrka je fakturována samostatně v průměrné ceně za měsíc, vypočtené z posledního čtvrtletí roku. Další požadavky, např. účast účetní na kontrolách OSSZ, zdravotní pojišťovny, apod. vyúčtováváme samostatně, dle odsouhlasených hodin s klientem v sazbě 625 Kč/hod. Daňová přiznání, např. silniční daň, daň z nemovitých věcí, v ceně nejméně 1 000 Kč za přiznání (dle rozsahu – počtu aut, pořízení a vyřazení nemovitostí).
  • Běžné daňové poradenství vztahující se k pravidelným hospodářským operacím objednatele bude fakturováno dle odpracovaných hodin v hodinové sazbě 1 250 Kč/hod. daňového poradce a 625 Kč/hod. asistenta daňového poradce/účetní. 

Z naší zkušenosti za dobu existence společnosti vyplývají následující průměrné ceny:

zákonný audit účetní závěrky

- malá organizace 30 tis. - 60 tis. Kč
- střední organizace 60 tis. - 130 tis. Kč
- velká organizace 130 tis. - více Kč

 

přiznání k dani z příjmu právnických osob

min. 10 tis. Kč
- sestavení přiznání na základě předaných podkladů
- kontrola podkladů zvlášť dle odpracovaných hodin

 

přiznání daně z příjmu fyzických osob

min. 5 tis. Kč
- kontrola podkladů zvlášť dle odpracovaných hodin

 

ostatní daňová přiznání - dle dohody

min. 1 tis. Kč