Účetnictví

  

Účetnictví vedeme dle českých národních standardů a v případě požadavků i dle IFRS.

Účetnictví je vedeno pod auditorským a daňovým dohledem s možností kompletního daňového servisu. V případě požadavků na vedení účetnictví s reálnými výstupy v kratších časových intervalech než měsíc lze dohodnout vedení účetnictví přímo v prostorách odběratele.

V rámci účetního poradenství nabízíme firmám s vlastní účtárnou návrh účetních postupů pro vybrané oblasti včetně proškolení pracovníků, řešení vybraných účetních případů, pomoc při zavádění vnitropodnikového účetnictví apod.